aanbieden LNH actie beschermde gebieden

Aanbieden van een 'actiekaart' met een wildgroei aan nieuwbouwwijkjes die het kwetsbare Noord-Hollands landschap sluipenderwijs zal 'verstenen'.

Last minute opdracht

Er is ons gevraagd om binnen een zeer kort tijdsbestek een 'Landkaart' te ontwikkelen waarin de bouwplannen in Noord-Holland worden weergegeven. In deze vouwkaart worden negen gebieden als voorbeeld weergegeven waar nieuwbouw zeer onwenselijk is. De kaart is aangeboden aan gedeputeerde staten. Zowel als gedrukte versie en een versie op Foamboard om opvallend aan te kunnen bieden.

Actie beschermde gebieden Landschap Noord-Holland

Opzet maakte ‘Last Minute’ deze actiekaart om aan te kunnen bieden bij het Provinciehuis in Haarlem

KlantLandschap Noord-HollandDienstenVormgevingJaartal2024

Privacy Preference Center