Hieronder vindt u tips voor het ontvangen van pushberichten van de afvalapps op verschillende typen Android toestellen.

Elk merk telefoon heeft andere instellingen die ervoor zorgen dat de batterij zo lang mogelijk meegaat. Daarom kan de afvalapp – bij weinig gebruik – in een spaarstand terecht komen en alle pushberichten weigeren. Geen nood, dit is gemakkelijk op te lossen. Loop de tips na en controleer uw instellingen.

Algemene tips


1 Update app

Zorg dat de laatste update van de app is uitgevoerd op uw telefoon of tablet.

2 Verbinding met internet
Wanneer u geen internetverbinding heeft, kan een pushbericht niet worden afgeleverd. Dit kan gebeuren als u alleen wifi gebruikt en geen verbinding heeft op het moment dat het pushbericht verzonden wordt. Dan ontvangt uw telefoon het bericht niet.
Krijgt u geen verbinding met een wifi netwerk, ga dan na of ‘mobiele gegevensoverdracht’ is ingeschakeld.
Als u gebruik maakt van een school- of bedrijfswifi met firewall restricties, neem dan contact op met de netwerkbeheerder.

3 Instellingen updaten
Wijzig de tijd die u ingesteld heeft om pusberichten van de afval-app te ontvangen en sla deze op. U kunt kiezen uit 13.00 uur, 19.00 uur, 01.00 uur en 07.00 uur. U kunt proberen dit op een later moment weer te wijzigen naar uw eigen gewenste tijdstip.

4 Energiestand
Wanneer uw toestel onvoldoende is opgeladen kan de batterij in een energiebesparende stand staan en worden de berichten tegenhouden. Controleer of uw toestel energiebesparende instellingen heeft die pushberichten kunnen blokkeren. Zie tips hieronder om dit op te lossen.

5 Vliegtuigmodus
Controleer of uw telefoon niet in vliegtuigmodus staat. Open de Android Instellingen app, ga naar Netwerk & internet > tik op vliegtuigmodus om dit uit te schakelen.

Tips voor Android gebruikers


Er kunnen diverse zaken van invloed zijn op het ontvangen van meldingen. Wij kunnen niet zien waarom u geen meldingen ontvangt, wij zien alleen of een melding is verstuurd. Hieronder geven we u een aantal tips en mogelijkheden die het probleem kunnen oplossen.

1 Niet optimaliseren batterij

 • Instellingen > Batterij > Optimalisatie batterij > kies de betreffende app
 • En selecteer daar > Niet optimaliseren

Dan zal de telefoon niet langer de pushberichten onderdrukken bij energiebesparing.

2 Niet storen negeren (meldingen)

 • Instellingen > Apps > kies de betreffende app  > Meldingen
 • Zet daar ‘Niet storen negeren’ > Aan
 • Alles blokkeren > Uit

3 Achtergrond taken aan laten staan en onbeperkt datagebruik toestaan
Zorg dat de afval-app op de achtergrond taken mag uitvoeren of ontvangen. Soms kan Android de vraag stellen om achtergrondtaken van apps uit te zetten. Daarmee wordt ook het ontvangen van pushberichten voor een app uitgezet. Zorg ervoor dat de functie ‘Achtergrondgegevens beperken’ is uitgeschakeld.

 • Instellingen > Apps > kies de betreffende app  > Datagebruik app
 • Achtergrondgegevens > aan
 • Onbeperkt datagebruik toestaan > aan

4 Huawei
De meeste Huawei telefoons gebruiken op meerdere vlakken notificatie onderdrukking om batterij te besparen. Helaas leidt dit tot het missen van meldingen die je liever wel had willen ontvangen. Via de tips kan je dit weer voor de afvalapp activeren. Zie voor een uitgebreide uitleg met plaatjes op deze site.

5 Andere merken
Voor sommige opties kunnen op de telefoon net andere termen worden gebruikt.
1. Instellingen > Apps beheren > Ga naar [afvalapp] > Meldingen weergeven > Ja
2. Instellingen > Meldingsbeheer > Ga naar [afvalapp] > Meldingen toestaan > Ja (optioneel: + Statusbalk > Ja + Vergrendelingsscherm > Ja).

Deze optie is op sommige modellen anders:
3a. Instellingen > Batterij > Apps sluiten na vergrendeling scherm > Zet [afvalapp] op > Niet sluiten.
3b. Instellingen > Apps beheren > Ga naar [afvalapp] > Batterij > Actief na schermuitschakeling > Ja.

6 Gegevens opnieuw instellen
Een app kan oude gegevens vasthouden in het geheugen. Door het geheugen van de afvalapp te wissen en de instellingen opnieuw op te slaan kunnen pushberichten weer geactiveerd worden.
Ga naar Instellingen > Apps > [afvalapp] > Opslagruimte > Gegevens wissen
Daarna gaat u naar de afvalapp en stelt u uw postcode en tijdstip pushberichten opnieuw in.

7 Instellingen van Protected Apps
Wanneer u bij toestellen als de Huawei werkt met Protected Apps kan deze er voor zorgen dat u geen berichten ontvangt. Het toelaten van de afvalapp is belangrijk om berichten te ontvangen. Meer informatie hierover via deze link of deze film.

Besturingssysteem specifieke instellingen


Android 4

 • Schakel wifi-optimalisatie uit. Open de Android Intellingen app > wifi > Menu > Geavanceerd > schakel wifi-optimalisatie uit.
 • Schakel achtergrondgegevensuitwisseling in. Open de Android Instellingen app > Gegevens gebruik > Menu/Meer > Auto-synchroniseer gegevens > OK om automatisch synchroniseren van gegevens in te schakelen.

Android 5

 • Ga na of meldingen voor de app zijn ingeschakeld.
  • Android Instellingen app > Geluid en meldingen > App-meldingen/Applicatie-meldingen > [naam afvalapp] > ga na of blokkeren is uitgeschakeld.
 • Ga na of [afvalapp] ook werkt als ‘Niet-storen’ modus is ingeschakeld.
  • Android Instellingen app > Geluid en meldingen > App/Applicatie meldingen > [naam afvalapp] > Schakel Instellen als prioriteit in.
 • Schakel achtergrondgegevens in.
  • Android Instellingen app > Gegevens gebruik > Mobiele gegevensgebruik > [naam afvalapp] > Achtergrond gegevensuitwisseling > Schakel ‘Onbeperkte gegevens-gebruik’ in.
  • Android Instellingen app > Gegevens gebruik > Menu > Ga na of [naam afvalapp] is toegestaan actief te zijn wanneer je ‘Beperk app achtergrond gegevens’ hebt ingeschakeld.

Android 6

 • Ga na of alle toestemmingen die de app nodig heeft ook zijn gegeven.
  • Android Instellingen app > Apps & Meldingen (afhankelijk van je apparaat kan dit er anders uit zien) > [naam afvalapp] > App machtigingen (afhankelijk van je apparaat kan dit er anders uit zien) > zet machtigen aan.
 • Ga na of de app ook werkt als ‘Niet-storen’ modus is ingeschakeld.
  • Android Instellingen app > Geluid > Niet-storen > Uitschakelen.
 • Ga na of de app is uitgesloten van batterij optimalisaties.
  • Geavanceerde instellingen icoon op de gereedschapsbalk > Batterij optimalisatie > selecteer ‘Alle apps’ > [naam afvalapp] > selecteer ‘Niet optimaliseren’ > Klaar > herstart uw telefoon.
  • Android Instellingen app > Apps > Geavanceerde instellingen icoon op de gereedschapsbalk > Speciale toegang > Batterij optimalisatie > selecteer ‘Alle apps’ > [naam afvalapp] > selecteer ‘Niet optimaliseren’.
  • Androind Instellingen app > Batterij > Menu > Batterij optimalisatie > selecteer ‘Alle apps’ > selecteer ‘Niet optimaliseren’.
  • Android Instellingen app > Apps > Geavanceerde instellingen gereedschapsbalk icoon > Negeer optimalisaties > selecteer ‘Alle apps’ > [naam afvalapp] > selecteer ‘toestaan’.
 • Schakel achtergrondgegevens in.
  • Android Instellingen app > Gegevens gebruik > Mobiele gegevensgebruik > [naam afvalapp] > Achtergrond gegevensuitwisseling > Schakel ‘Onbeperkte gegevens-gebruik’ in.

Android 7

 • Volg de stappen voor Android 6 hierboven.
 • Schakel achtergrondgegevens in.
  • Android Instellingen app > Gegevensgebruik > Gegevensbesparing > Als gegevensbesparing is uitgeschakeld, stop hier. Als gegevensbesparing is ingeschakeld ga naar Onbeperkte gegevens toegang > Schakel [naam afvalapp] in.

Android 8 en hoger

 • Volg de stappen voor Android 6 hierboven.
 • Sta de app toe op de achtergrond actief te blijven.
  • Android Instellingen app > ‘Apps en meldingen’ > tik op [naam afvalapp] of tik op ‘alle apps bekijken’ en tik vervolgens op [afvalapp] > > geavanceerd > Batterij > schakel de ‘Achtergrond activiteit’ optie in.
  • Android Instellingen app > Gegevensgebruik > Gegevensbesparing > Als gegevensbesparing is uitgeschakeld, stop hier. Als gegevensbesparing is ingeschakeld ga naar Onbeperkte gegevens toegang > Schakel [naam afvalapp] in.

Telefoonspecifieke instellingen


Asus/ZenFone

 • Android Instellingen app > Energie beheer > Beheer automatisch-starten > GEDOWNLOADE pagina > selecteer ‘Toestaan’ voor [naam afvalapp].

HTC

 • Boost+ app > Optimaliseer achtergrond apps > [afvalapp] > selecteer ‘Uit’.

Huawei

 • Open de Android Instellingen-app > Apps > Apps > [afvalapp] > Energiegebruiksdetails > App starten > stel in op Handmatig beheer en schakel de volgende opties in: Automatisch starten, Opnieuw starten en uitvoeren op de achtergrond.
 • Telefoon beheer app > Batterij optimalisatie (of Energie besparing) > Beschermde apps > schakel [afvalapp] in.
 • Android Instellingen app > Geavanceerde instellingen > Batterij beheer (of Energie besparing) > Beschermde apps > Schakel [afvalapp] in.
 • Android Instellingen app > ‘Alles’ tab > Beschermde apps > Schakel [afvalapp] in.
 • Telefoon beheer app > Beschermde apps > Schakel [afvalapp] in.
 • Open de Android Instellingen-app > Apps > Geavanceerd/Speciale toegang > Negeer batterij-optimalisaties > Alle apps (uitvouw-selectielijst) > schakel [afvalapp] in.
 • Android Instellingen app > Batterij > Opstarten > [afvalapp]
 • Open de Android Instellingen-app > Apps > [afvalapp] > Gegevensgebruik > Achtergrondgegevens > Inschakelen.
 • Android Instellingen app > Meldingen paneel & status balk > Meldingen centrum > Zoek [afvalapp] en schakel ‘Meldingen en Prioriteit weergave toestaan’ in.

Lenovo

 • Open de Android Instellingen-app > Enrgiebeheer > Achtergrond-app-beheer > voeg [afvalapp] toe aan de lijst van apps zonder restricties of sta toe dat  de afvalapp automatisch start.

Nokia

 • Android Instellingen app > Batterij > Achtergrond activiteiten beheer > ga na dat de schuifschakelaar op uit staat voor [afvalapp] (De schakelaar moet aan de linkerkant staan en heeft als het goed is een witte achtergrond).

OnePlus

 • Android Instellingen app > Apps > Tandwiel icoon > Apps automatisch starten > Schakel ‘[afvalapp] opstarten in de achtergrond’ in.
 • Android Instellingen app > Batterij > Menu > Agressieve snooze & App slaap > Schakel deze modus uit of voorkom dat [afvalapp] wordt gelimiteerd door deze modus.
 • Open de Android Instellingen-app > Apps > Menu > Automatisch uitvoeren > Schakel deze modus uit of voorkom dat [afvalapp] in mogelijkheden wordt beperkt door deze modus.

Oppo

 • Apps > Beveiligingscentrum > Privacy machtigingen > Automatisch-uitvoeren-beheer (of Opstartbeheer) > Schakel de app in.
 • Android Instellingen app > Applicatie beheer > Actief > schakel de app in.

Samsung

 • Android Instellingen app > Apps > [afvalapp] > Mobiele gegevensoverdracht > sta achtergrond gegevens toe.
 • Android Instellingen app > Beveiliging > Beheer automatisch opstarten > schakel de app in.
 • Open de Android Instellingen-app > wifi > geavanceerd > Houd wifi actief tijdens slapen.
 • Open de Android Instellingen-app > Apparaatbeheer > Batterij > MENU > App energiegebruik overzicht > schakel in de instellingen slaapmodus uit of kies selectief op welke apps slaapmodus van toepassing moet zijn > Apparaatbeheer > Batterij. Ga na dat [afvalapp] niet in de lijst staat om in slaapstand te worden gezet.
 • Open de Android Instellingen-app > apparaatbeheer > Batterij > Energiebesparingsmodus > Schakel uit of wijzig naar “MID”.
 • Android Instellingen app > Batterij > Details > [afvalapp] > Schakel uit.
 • Apps lade > Slim beheer > Batterij > Detail > [afvalapp] > schakel uit.
 • Android Instellingen app > Batterij > Batterij gebruik > MENU > Optimaliseer batterij gebruik > selecteer ‘Alle apps’ > schakel [afvalapp] uit.
 • Android Instellingen app > Batterij > Ongemonitorde apps > Voeg app toe > [afvalapp] > Done > Herstart je telefoon.
 • Samsung 8: Open de Android Insellingen-app > Apps > Menu > Speciale toegang > Optimaliseer batterijgebruik > selecteer het item wat waarschijnlijk de naam “apps zij niet geoptimaliseerd” heeft in de uitvouwlijst > zoek [afvalapp] en tik op de schuifschakelaar om die optie uit te schakelen.

Sony

 • Android Instellingen app > Opslag & geheugen > schakel de optie ‘Slim opruimen’ uit of klik op de drie puntjes rechts boven > Geavanceerd > voeg de app toe aan de lijst van vertrouwde apps.
 • Open de Android Instellingen-app > Energiebeheer > tik op uithoudings-modus > Apps actief in afwachtingsmodus > voeg de app toe aan de lijst van uitgezonderde apps.

Vivo

 • Apps lade > iManager > App beheer > Automatisch starten > sta de app toe om automatische te starten in de achtergrond.

Xiaomi / MIUI

 • Apps lade > Beveiliging app > Toestemmingen > tik ‘Automatisch starten’ > schakel de app in.
 • Android Instellingen app > Services > Beveiliging > Machtigingen > Automatisch starten > Schakel de app in.
 • Android Instellingen app > Overige instellingen > Batterij en prestaties > beheer batterij gebruik door apps > schakel ‘Energiebesparingsmodus’ uit > ga naar Beveiliging > Toestemmingen > voeg [afvalapp] toe aan automatisch opstarten > open Taakbeer > zoek [afvalapp] > sleep het naar beneden totdat het slot icoon verschijnt.
 • Open je Android beveilings-app > Instellingen > Gegevensgebruik > Sta gegevensuitwisseling in de achtergrond toe.

Onvermeld telefoonmodel / besturingssysteem

Als uw besturingssysteem niet in de lijst staat, kunt u op uw telefoon zoeken naar bepaalde instellingen in de volgende categorieën

 • Meldingen
 • Prioriteitsmodus
 • Batterij en optimalisatie
 • Toestemming om op de achtergrond actief te blijven
 • Automatisch starten

Tips voor iOS gebruikers


Soms kunnen pushberichten niet ontvangen worden wanneer u een OS update heeft uitgevoerd.

App opnieuw installeren
Wat vaak helpt is het opnieuw installeren van de app. Verwijder de app en installeer deze opnieuw. Meestal zijn de problemen dan opgelost.

Algemene vragen

Heeft deze informatie u niet verder kunnen helpen? Als u ons de volgende gegevens toestuurt proberen wij u te helpen:

 • Wat is uw postcode en huisnummer?
 • Welk type toestel en besturingssysteem (iOS, Android, Windows, iPhone, iPad, Samsung, Nokia) gebruikt u?
 • Op welk tijdstip stelt u uw meldingen in?
 • En eventueel een korte aanvullende toelichting van uw vraag.