Afvalinzameling en reiniging Westelijke Mijnstreek

RWM richt zich op het ophalen van afval, de reiniging van de openbare ruimte en het beheer van milieuparken in de gemeenten Beek, Beekdaelen Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein. Daarnaast verricht RWM ook andere activiteiten in de openbare ruimte, zoals het bestrijden van gladheid en onkruid.