NZKG

Noordzeekanaalgebied in ontwikkeling 2022

NZKG in ontwikkeling 2022
NZKG in ontwikkeling 2022
NZKG in ontwikkeling 2022
Voor het NZKG mochten we het rapport ‘Noordzeekanaalgebied in ontwikkeling 2022’ vormgeven.
In de komende jaren gaat er veel veranderen in de regio. Zowel energietransitie en watermanagement als woningbouw en industrie vragen om aandacht. Dit rapport biedt een actuele inzage in de verschillende programma’s in het Noordzeekanaalgebied. 

Fris en modern
We hebben bij de vormgeving van het rapport gekozen voor lijnen in een dynamische golf en kleuren in de sfeer van de organisatie. En voor een typografie die past bij het onderwerp van dit rapport: energietransitie.

Het rapport is gedrukt en als download gepubliceerd.

RECENT WERK