brand | new | ideas


Hoe kom ik goed op de kaart?

Hoe zet u uw bedrijf op de kaart? Hoe overtuigt u relaties? Bij het antwoord op deze vragen krijgt u onder meer te maken met het imago van uw organisatie. Hieronder een aantal eenvoudige stappen die u kunt zetten om dat imago te testen, uit te dragen of te versterken.

1. Bepaal eerst: wat beweegt de ander?
Niet alleen wat uzelf uit een relatie wil halen, maar juist wat die ander voor ogen heeft is belangrijk voor uw imago. Welk voordeel wil hij of zij behalen? Daarop gaan we de communicatie afstemmen.
 
2: Creëer een gevoelsmatige meerwaarde
Wat wilt u dat de ander bereikt als hij contact met u opneemt? Het gedrag van alle betrokkenen beïnvloedt zeer direct de beeldvorming van de doelgroep: hoe wordt de telefoon beantwoord? Worden afspraken nagekomen en kan informatie gemakkelijk worden verkregen?

Intern: do's en don'ts
Tip: vertaal uw gewenste imago naar concrete do's en don'ts voor iedereen binnen uw organisatie. Concrete gedragsregels kunnen helpen om iedereen bewust te maken van een eventuele omslag binnen uw bedrijf.

Externe communicatie
Zorg daarnaast voor ondersteunende communicatie naar buiten om zichtbaar te blijven. Daarvoor kunt u veel verschillende middelen inzetten. Beschrijf daarin onder meer de manier waarop u werkt en de kwaliteit van uw aanbod.
 
3: Spreek uw goede intenties uit
Formuleer in uw uitingen naar buiten een krachtig statement waarin staat wat uw organisatie biedt en wat de belangrijkste elementen zijn van het door u gewenste imago. Gebruik die verklaring van bekwaamheid in de persoonlijke communicatie met uw doelgroep en in uw promotie via de lokale en regionale media.
 
4: Houd u aan uw beloften
Uw doelgroep zoekt voortdurend de bevestiging dat u de intenties die u uitspreekt ook werkelijk waarmaakt. Want waarom zou men anders voor ú kiezen? Bevestig steeds op een zeer zichtbare manier en benadruk het positieve. Uw website en daaraan gekoppelde social media zijn daar een goed middel voor.


Starterspakket voor startende ondernemer

Logo, huisstijl en website voor startende ondernemers.

Lees verder ›
Frog

We hebben heel wat kikkers mogen kussen...

Lees verder ›