brand | new | ideas

Jaarverslag 2017

Vewin

Jaarverslag 2017

Drinkwater
Vewin is de overkoepelende organisatie waarbij alle Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn aangesloten.
Als belangenbehartiger is Vewin de spreekbuis van de drinkwater-bedrijven naar politiek Den Haag.

Functioneel en mooi
Vewin heeft Opzet gevraagd om een sober maar mooi en functioneel jaarverslag te maken.
Dit is zowel online als in gedrukte vorm gepubliceerd.

Beeldschermvriendelijk als PDF
Vewin heeft gekozen voor een interactieve PDF, die - eenmaal gedownload - via een eenvoudig menu kan worden doorgeklikt. Ook de inhoudsopgave is interactief. Dit maakt het jaarverslag ook op een beeldscherm eenvoudig leesbaar.

Hier kunt u het jaarverslag downloaden en bekijken.

Vewin is de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland. Vewin zetelt in Den Haag (23 medewerkers) en heeft – samen met de Unie van Waterschappen – ook een kantoor (drie medewerkers) in Brussel.
De belangrijkste taak van Vewin is het in Den Haag en Brussel behartigen van de belangen van haar leden.
Vewin is op 18 november 1952 opgericht. Nederland telde toen 198 drinkwaterbedrijven, waarvan er 177 lid waren van de vereniging. Tegenwoordig kent Nederland tien drinkwaterbedrijven, alle aangesloten bij Vewin. Vewin-leden produceren jaarlijks 1,1 miljard m3 betaalbaar, schoon en veilig drinkwater (1952: 0,4 miljard m3).

Jaarverslag 2017 - Vewin Jaarverslag online en gedrukt - Vewin