brand | new | ideas

Voortgangsrapportage 2011 en projecten in 2012

Masterplan Noordzeekanaalgebied

Voortgangsrapportage 2011 en projecten in 2012

De nieuwe voortgangsrapportage van Masterplan Noordzeekanaalgebied heeft een nieuw jasje gekregen en ziet er ook qua inhoud en opbouw anders uit dan voorgaande jaren.

Layout
Door het A4 formaat, de kleurige foto's en de papierkeuze voelt het prettig en luxe aan. De layout is overzichtelijk, open en toegankelijk.

Het rapport geeft een goed beeld van de ontwikkelingen betreffende het Noordzeekanaalgebied en de positie die het Masterplan daarin inneemt.

Het Masterplan Noordzeekanaalgebied bestaat uit een visie op de economische ontwikkeling van het gebied langs het Noordzeekanaal. Het gebied bevat de 26 bedrijventerreinen langs het kanaal en de haven en industriële bedrijven aan de Zaan. Uitvoering van het plan vindt plaats op basis van de doelstelling: "Samenwerken aan duurzame economische ontwikkeling met een open oog voor leefbaarheid".

Voortgangsrapportage 2011 en projecten in 2012 - Masterplan Noordzeekanaalgebied Nieuwsbrief juni 2009 - Masterplan Noordzeekanaalgebied Uitnodiging - Masterplan Noordzeekanaalgebied Huisstijl - Masterplan Noordzeekanaalgebied Brochure - Masterplan Noordzeekanaalgebied